🚀🚀🚀 Checkout Amazon là nghề rất Hot và kiếm rất nhiều tiền, giống như dịch vụ mua hộ của Fado.vn, hay nhiều site tương tự. ✅ Vì Amazon cho IP Việt Nam vào blacklist nên bắt buộc phải Fake IP và dùng tool fake máy qua nước khác để có thể checkout Amazon thành công. ✅ Có 2 hình thức checkout amazon đó là bằng Giftcard và CC. ✅ Nếu bạn checkout amazon bằng Giftcard thì lợi nhuận sẽ được tính bằng chênh lệch giá giftcard, thường là 20-30 % lợi nhuận. ✅ Nếu bạn checkout amazon bằng CC thì lợi nhuận sẽ rất lớn vì bạn mua 1 con CC chỉ tầm 2 - 5 $/ 1 con, có thể lợi nhuận lên vài trăm % (Giới UG thường checkout amazon bằng CC).✅ Để anh em tiếp cận nghề Checkout Amazon này dễ dàng hơn, mình sẽ dạy cho anh em nào cần học NGHIÊM TÚC ✅ Hướng dẫn chỉ tút qua untraview, cầm tay chỉ việc, dễ hiểu, đi sâu vào vấn đề, không dài dòng, hiệu quả.

----------------------------------

NỘI DUNG TÚT CHECKOUT AMAZON BẰNG GC và CC

Tút hướng dẫn checkout Amazon bằng Giftcard và CC